Powered by Blogger.

Gợi ý giải đáp án môn toán Khối B kỳ thi đại học 2013Gợi ý giải đáp án môn toán Khối B kỳ thi đại học 2013 tải  tại đây
 
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013
Môn : TOÁN; khối B

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số , với m là tham số thực.
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = -1.
b) Tìm m để đồ thị hàm số (1) có hai điểm cực trị AB sao cho đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng y = x + 2.
Câu 2 (1,0 điểm) Giải phương trình 
Câu 3 (1,0 điểm) Giải hệ phương trình (x,yÎR)
Câu 4 (1,0 điểm) Tính tích phân 
Câu 5 (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính theo a thể tính của khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCD).
Câu 6 (1,0 điểm) Cho a, b, c là các số thực dương. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
.
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) : Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần riêng (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang cân ABCD có hai đường chéo vuông góc với nhau và AD = 3BC. Đường thẳng BD có phương trình x + 2y – 6 = 0 và tam giác ABD có trực tâm là H (-3; 2). Tìm tọa độ các đỉnh C và D.
Câu 8.a (1,0 điểm)Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A (3; 5; 0) và mặt phẳng (P) : 2x + 3y – z – 7 = 0. Viết phương trình đường thẳng đi qua A vuông góc với (P). Tìm tọa độ điểm đối xứng của A qua (P).
Câu 9.a (1,0 điểm) Có hai chiếc hộp chứa bi. Hộp thứ nhất chứa 4 viên bi đỏ và 3 viên bi trắng, hộp thứ hai chứa 2 viên bi đỏ và 4 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra 1 viên bi, tính xác suất để 2 viên bi được lấy ra có cùng màu.
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có chân đường cao hạ từ đỉnh A là , chân đường phân giác trong của góc A là D (5; 3) và trung điểm của cạnh AB là M (0; 1). Tìm tọa độ đỉnh C.
Câu 8.b (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(1; -1; 1), B (-1;2;3) và đường thẳng D. Viết phương trình đường thẳng đi qua A, vuông góc với hai đường thẳng qua AB và D.
Câu 9.b (1,0 điểm). Giải hệ phương trình   

Bài giải
Câu 1:
a)   m= -1, hàm số thành : y = 2x3 - 6x. Tập xác định là R. 
      y’ = 6x2 – 6; y’ = 0 Û x =   ±1; y(-1) = 4; y(1) = -4
        
x
-¥            -1           1             +¥
y’
        +      0      -    0      +
y
4                                +¥
-¥                   -4
                                CT
      Hàm số đồng biến trên (-∞; -1) ; (1; +∞); hàm số nghịch biến trên (-1; 1)
      Hàm số đạt cực đại tại x = -1; y(-1) = 4; hàm số đạt cực tiểu tại x = 1; y(1) = -4
y
 
      y" = 12x; y” = 0 Û x = 0. Điểm uốn I (0; 0)
      Đồ thị : 

      b)   y’ = 6(x2 – (m + 1)x + m)),
            y có 2 cực trị Û y’ = 0 có 2 nghiệm phân biệt Û (m + 1)2 – 4m > 0 Û m ¹ 1
            y =- (m – 1)2x + m2 + m
            YCBT Û -(m – 1)2 = -1 và m ¹ 1 Û m = 0 hay m = 2.
Câu 2. Giải phương trình:
       Û sin5x = 1 – 2 cos2x = -cos2x  = sin(2x - p/2)
      Û 5x = 2x - +  k2p hay 5x = p - 2x + + k2p, k Î Z
      Û x =  hay x = , k Î Z
Câu 3 : 
            (1) Û  y = 2x + 1 hay y = x + 1
TH1 : y = 2x + 1. Thế vào (2) ta có :
            f(x) = 
            Û x = 0 (vì f đồng biến, g nghịch biến trên . Vậy x = 0 và y = 1.
TH2 : y =x + 1. Thế vào (2) ta có :
           
            Û 
            Û 
            Û 
            Û x2 – x = 0 hay  (VN)
            Û x = 0 Ú x = 1 Þ x = 0 Þ y = 1; x = 1 Þ y = 2
Vậy nghiệm của hệ là (x; y) = (0; 1) hay (x; y) = (1; 2).
Câu 4 :  = ==
      =  =  (đặt u = (2 – x2)).
Câu 5 : Ta có
;

Xét tam giác vuông SHI
Vì AB// CD nên  =d(A, SCD)
Câu 6. a + b + c + 2 £
3(a+b). = 2(a + b+c)2
Vậy . Đặt t = a + b + c, t > 0;
g’(t) =
g’(t) = 0 Û 27(t + 2)2 – 8t3 = 0 Û t = 6
            t                       0          6          +¥                  
            g’(t)                      +     0      -
            g(t)                             
P £ g(t) £ ;  maxP =  xảy ra khi a = b = c = 2.
Câu 7.a. Gọi I là hình chiếu của H xuống DB dễ dàng tìm được I (-2; 4)
D IHB vuông cân tại I có IH =
Từ phương trình IH = IB = IC ta có điểm B (0; 3) và C (-1; 6)
, ta có D (-8; 7)
Tương tự ta có nghiệm thứ 2 là B (-4; 5) và D (4; 1)
Câu 8.a. Đường thẳng qua A và vuông góc với (P) có VTCP là (2; 3; -1)
Vậy phương trình đường thẳng d qua A là :
Gọi H là giao điểm của d và (P) ta có H (3 + 2t; 5 + 3t; -t)
H Î (P) nên ta có : 2(3 + 2t) + 3(5 + 3t) + t – 7 = 0 Û t = -1 Þ H (1; 2; 1)
Gọi A’ (x, y, z) là tọa độ điểm đối xứng của A qua (P),
ta có: x = 2xH – xA = -1; y = 2yH – yA = -1; z = 2zH – zA = 2
Tọa độ điểm đối xứng của A qua (P) : (-1; -1; 2).
Câu 9.a. Xác suất để 2 viên bi được lấy ra cùng là bi đỏ là : =
Xác suất để 2 viên bi được lấy ra cùng là bi trắng là :
Xác suất để 2 viên bi được lấy ra có cùng màu là : .
Câu 7.b. Phương trình BC : 2x – y – 7 = 0; phương trình AH : x + 2y – 3 = 0
A Î AH Þ A (3 – 2a; a) Þ B (2a – 3; 2 – a)
 Þ a = 3 Þ A (-3; 3); B (3; -1)
Phương trình AD : y = 3 Þ N (0; 5) là điểm đối xứng của M qua AD Þ N ÎAC
Þ Phương trình AC : 2x – 3y + 15 = 0 và phương trình BC : 2x – y – 7 = 0
Þ C (9; 11).
Câu 8.b.  = (-2; 3; 2), VTCP của D= (-2; 1; 3) 
            1 VTCP của đường thẳng d đi qua A và vuông góc với D = (7; 2;  4)
            Vậy phương trình đường thẳng d là :
Câu 9.b.  Û   Û
Phạm Hồng Danh
(Trung tâm LTĐH Vĩnh Viễn – TP.HCM)

No comments:

Post a Comment

 

Logo VNBAYS

Vnbays.com

Trao đổi links

Add your link here, contact my email: hao.lamhochieu@gmail.com thanks