Powered by Blogger.

Đáp án môn Toán Khối D kỳ thi đại học 2013

Dưới đây là gợi ý đáp án đề thi môn Toán khối D năm 2013. Các đáp án mang tính chất tham khảo, xác suất sai là có thể.

(Ấn phím F5 để cập nhật liên tục đáp án đề thi môn Toán khối D năm 2013)
Đề thi môn toán khối D năm 2013:
Đáp án đề thi môn Toán khối D năm 2013 (đã có có đề thi)

Gợi ý đáp án đề thi môn Toán khối D năm 2013 (Tham gia giải đề có bạn Hoàng Trung Hiếu, thí sinh đạt 10 điểm Toán khối B kì thi Đại học 2008 - tổng điểm thi vào Đại học Y Hà Nội là 29 điểm)
Câu 1:
Đáp án đề thi môn Toán khối D năm 2013 (đã có có đề thi)
Đáp án đề thi môn Toán khối D năm 2013 (đã có có đề thi)
Câu 2:
Đáp án đề thi môn Toán khối D năm 2013 (cập nhật liên tục)
Câu 3
Đáp án đề thi môn Toán khối D năm 2013 (cập nhật liên tục)
Câu 4 và 5:
Đáp án đề thi môn Toán khối D năm 2013 (cập nhật liên tục)
Câu 6
Đáp án đề thi môn Toán khối D năm 2013 (cập nhật liên tục)
Câu 7a
Đáp án đề thi môn Toán khối D năm 2013
Câu 8a và 9a:
Đáp án đề thi môn Toán khối D năm 2013 (cập nhật liên tục)
Câu 7b
Đáp án đề thi môn Toán khối D năm 2013 (cập nhật liên tục)
Câu 8b và 9b
Đáp án đề thi môn Toán khối D năm 2013 (cập nhật liên tục)
--------------------------- HẾT----------------------------

No comments:

Post a Comment

 

Logo VNBAYS

Vnbays.com

Trao đổi links

Add your link here, contact my email: hao.lamhochieu@gmail.com thanks